Certificări

Certificat ISO 9001

  • Certificat nr: 5242 C
  • Certificare iniţială: 10.03.2006
  • Recertificare: 12.03.2012
  • Data expirării certificării: 12.03.2015
Certificat ISO 9001:2008

Societatea Cooperativa Meşteşugărească Îmbrăcămintea are documentat, implementat şi menţine un Sistem de Management al Calităţii în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2001 în următoarele domenii de activitate:
Creaţie, producţie - servicii si comercializare confecţii textile pentru uz civil si militar.

Certificat Cod NATO

  • Certificat nr: 145
  • NCAGE: 00DLL
  • Data emiterii certificatului: 03.11.2006
Certificat Cod NATO

În baza Hotărârii de Guvern nr. 445/2003 pentru aprobarea "Normelor privind organizarea si desfăşurarea activităţii de codificare a articolelor de înzestrare din domeniul apărării", se certifică alocarea Codului NATO de agent economic (NCAGE) firmei Societatea Cooperativa Meşteşugărească Îmbrăcămintea pentru a fi utilizat în cadrul Sistemului de Codificare NATO.